Proces certyfikacji zgodnie z wymaganiami PEFC

Istnienie norm określających jakość i wiarygodność produktów w różnych branżach przemysłu nie jest dziś niczym nowym – producenci chcący wyróżnić się na tle konkurencji i przedstawić swoim klientom prawdziwą wartość swoich produktów ubiegają się coraz częściej o rozpoznawalne na arenie międzynarodowej certyfikaty jakości i prawidłowego zarządzania firmą.

Sytuacja wygląda nie inaczej w kwestiach przemysłu drzewnego, gdzie certyfikacja FSC/PEFC stanowi gwarancję sprawdzonego i legalnego pochodzenia drewna użytego do produkcji wyrobów drewnianych. Co przewiduje norma FSC/PEFC i w jaki sposób przebiega proces certyfikacji systemu zarządzania organizacją do jej wymogów?

​Co przewiduje norma FSC/PEFC?

Organizacja FSC (Forest Stewardship Council) to non-profitowa jednostka, której głównym celem jest zachęcanie przedsiębiorców w branży drzewnej do prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej w skali globalnej. Rozwinięty przez nią system certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej i identyfikowalności produktów drzewnych jest dziś uznawany przez producentów i działaczy pro-środowiskowych w skali międzynarodowej. W ostatnich latach świadomość odpowiedzialności za środowisko i konieczności zapewnienia pochodzenia produktów ze zrównoważonej gospodarki leśnej wzrosła znacząco, co przyczyniło się do zwiększenia popytu na certyfikowanie firm w dowolnym ogniwie łańcucha dostaw drewna.

Norma FSC/PEFC przewiduje trzy etykiety przyznawane dla producentów chcących certyfikować się do jej standardów i wymagań, uzależnione od charakteru produktów danej firmy i podejścia środowiskowego, jakie stosuje. Oznaczenie FSC 100% oznacza pochodzenie produktów w całości z certyfikowanych lasów spełniających środowiskowe i społeczne standardy FSC. FSC Mix przyznawana jest firmom, które wspierają globalny rozwój odpowiedzialnego zarządzania lasami. Zawarte w ich produktach drewno pochodzi z certyfikowanych, dobrze zarządzanych lasów FSC, źródeł kontrolowanych przez odpowiedzialne i certyfikowane przedsiębiorstwa, bądź też jest materiałem pochodzącym z odzysku. FSC Recycled to produkty wspierające wszelkie działania związane z recyklingiem zasobów pochodzących z lasów, a więc te, które zostały wyprodukowane dzięki materiałom z odzysku prowadzonego zgodnie z zasadami zawartymi w standardach FSC.

Proces wdrożenia i certyfikacji FSC/PEFC krok po kroku

Podobnie jak każda norma wprowadzana jako standard zarządzania pewnymi obszarami organizacji, działanie mające na celu uzyskanie certyfikacji FSC/PEFC rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu wewnętrznego, którego celem będzie ustalenie zakresu certyfikacji, wskazanie krytycznych punktów kontroli, oraz ustalenie zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, wyodrębnienie grupy certyfikowanych dostawców surowca, weryfikacja stosowanych surowców pod kątem występowania surowca niecertyfikowanego, weryfikacja usług zlecanych podmiotom zewnętrznym, czy też wskazywanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans rozwoju w ramach działania w zgodzie z nową normą. Podstawy te są niezbędne do przeprowadzenia późniejszego audytu zewnętrznego, który sprawdzi nie tylko zgodność wszystkich działań z normą FSC/PEFC, ale też przyjrzy się dokumentacji z procesu wdrażania udoskonaleń.

Dlaczego warto poddać się certyfikacji FSC/PEFC?

Certyfikacja FSC/PEFC to dziś jedyny sposób na ugruntowanie swojej pozycji na rynku dostawców produktów drewnianych. Okazuje się bowiem, że symbole świadczące o zrównoważonym i świadomym zarządzaniu gospodarką leśną są dziś istotnie nie tylko dla innych ogniw łańcucha produkcyjnego, ale także dla końcowych konsumentów coraz bardziej interesujących się kwestiami ochrony środowiska.

Certyfikat FSC/PEFC to przede wszystkim upoważnienie do sprzedaży produktów z logo FSC – organizacji rozpoznawalnej w każdym zakątku świata i znanej ze swojego podejścia do ochrony środowiska i lasów. Zgodność z wymogami normy to jednak znacznie więcej, niż znaczek na produkcie.

To także, a być może przede wszystkim możliwość kontroli pochodzenia drewna, pewność spełnienia wymogów europejskiej regulacji EUTR, gwarancja korzystania z surowców pochodzących z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, oraz potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów społecznych i środowiskowych w firmie. Posiadanie certyfikatu to również doskonała karta marketingowa, pozwalająca na wykreowanie pozytywnego, pro-ekologicznego wizerunku firmy i tym samym zachowanie konkurencyjności na rynku drzewnym zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.