Negatywny wpływ działania hałasu na organizm człowieka

Niepożądane działanie hałasu na organizm człowieka jest związane przede wszystkim z bezpośrednim działaniem na narządy słuchu. Destrukcyjność wpływu hałasu zależne jest od natężenia ciśnienia akustycznego i okresu trwania wystawienia się na niepożądane dźwięki, czyli tak zwanej porcji hałasu. To znaczy – im wyższy jest stopień ciśnienia akustycznego i dłuższy okres bytowania w hałasie, tym jest on w wyższym stopniu destrukcyjny.

Trzeba mieć wzgląd na to, że korozja słuchu jest zazwyczaj procesem posuwistym, nie następuje od razu. Ubytki w aparacie słuchowym pojawiają się powoli, małymi kroczkami. Z tej racji osoby przebywające w hałasie o zbyt dużym natężeniu, z reguły nie widzą jego destrukcyjnego wpływu aż do chwili, w której dana persona ma trudności ze zrozumieniem mowy, nie dosłyszy poszczególnych wyrazów, nastawia różnego rodzaju odbiorniki i urządzenia emitujące dźwięki na wysoki stopień głośności, co prowadzi do rozpoczęcia się pojawiania procesu trwałego uszkodzenia słuchu.

Młoty pneumatyczne
Długoterminowe pozostawanie w nadmiernym hałasie, o wysokim stopniu natężenia prowadzi do powstania nieodwracalnego upośledzenia (uszkodzenia) narządów słuchu, który zalicza się do chorób zawodowych. Poziom zwiększenia progu słyszalności nazywany jest długotrwałym ubytkiem słuchu i ukazuje się go pod postacią krzywej nazywanej autodiagramem.

Hałas – klasyfikacja

Wziąwszy pod lupę stopień natężenia hałasu i jego negatywny wpływ na zdrowie, hałas dzieli się na tego typo podgrupy:

  • hałas o poziomie niższym niż 35 dB – dla zdrowia człowieka nie jest szkodliwy,
  • hałas o poziomie między 35 a 70 dB – ma negatywny wpływ na układ nerwowy, powoduje przemęczenie oraz redukcje wydajności działania,
  • hałas o poziomie między 70 a 85 dB, który występuje trwale w strefie pracy – generuje długotrwałe osłabienie słuchu,
  • hałas o poziomie między 85 a 120 dB – wywołuje zaawansowane defekty słuchu oraz takie choroby ciała człowieka, jak nieprawidłowości w układzie krążenia, układzie nerwowym, równowadze oraz paraliżuje możliwość rozumienia mowy nawet w promieniu 0,5 metra,
  • hałas o poziomie większym niż 150 dB już po kilku chwilach działania poraża prawidłową działalność organizmu ludzkiego, wywołuje mdłości, trudności z utrzymaniem równowagi, blokuje wykonywanie zsynchronizowanych ruchów rąk, nóg i tym podobne.

Jak się uchronić przed uszkodzeniem słuchu?

Niezbędne jest stosowanie nauszników / ochronników słuchu. Pomogą one wyeliminować lub zredukować negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka. Ochronniki przeciwhałasowe powinny być dobierane na podstawie pomiar stopnia natężenia hałasu w konkretnym miejscu pracy. Szczególną uwagę na noszenie zabezpieczenia w postaci ochronników powinny zwrócić osoby, które trudnią się profesją w górnictwie, hutach, przemyśle różnego rodzaju.