Kiedy zostaną wprowadzone zmiany w standardzie IFS 7?

Rosnące zainteresowanie jakością żywności wśród konsumentów postawiło poprzeczkę w górę odnośnie wymagań stawianych w sektorze rolno-spożywczym. W celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa żywności wprowadzono niezależne kontrole prowadzone przez instytucje publiczne. Samo to może nie wystarczyć, dlatego też potrzebne jest wdrożenie standardów. Jednym z nich jest certyfikat systemu jakości IPS.

Standard IFS – na czym polega?

W firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem produktów żywnościowych przeprowadza się Analizę Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, oszacowania ryzyka oraz wyeliminowaniu wykrytych zagrożeń. Samo spełnienie HACCP może nie wystarczyć wśród dużej konkurencji oraz rosnących potrzeb konsumentów.

System jakości IFS (ang. International Featured Standard) to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności i artykułów nieżywnościowych uznawany powszechnie w Europie Zachodniej. Stosują go producenci żywności, dostawcy detaliczni i hurtowi, firmy logistyczne i magazynowe, a także koncerny przetwórstwa spożywczego i wiele innych branż niezwiązanych z sektorem spożywczym. 

Wyróżnić można różne rodzaje standardów, np.:

 • IFS Broker: dla brokerów i importerów żywności.
 • IFS Logistics: dla firm związanych z artykułami spożywczymi, jak i niespożywczymi, odpowiadającymi za np. magazynowanie, dystrybucję, miejsca załadunkowe i rozładunkowe.
 • IFS PACsecure: dla producentów wytwarzających pojemniki na żywność.
 • IFS HPC: dla firm związanych z artykułami higieny osobistej i użytku domowego.
 • IFS Cash & Carry: dla sieci handlowych.

Jakie zmiany wprowadził standard IFS 7?

Nowy standard IFS 7 zmieniał sposób przeprowadzania analizy jakości bezpieczeństwa produktu w przedsiębiorstwach. Audit IFS został przemianowany na ocenę IFS, tak aby podkreślić podejście procesowe zgodne z normą ISO/IEC 17065. Jednocześnie zawarto większy nacisk na ocenę technologii produkcji niż na analizę dokumentacji. 

Nowy standard lepiej zdefiniował system punktacji, co pozwoliło osobom przeprowadzającym analizę na lepszą weryfikację bezpieczeństwa żywności i artykułów codziennego użytku. Wprowadzono także bardziej przejrzysty raport z oceny z przejrzystymi sankcjami. Włączono kulturę bezpieczeństwa jako kryterium podlegające ocenie IFS. Rozszerzono wymogi dotyczące opakowań i nadzór nad procesami pakowania, czy też wdrożono konieczność wprowadzenia środków ochrony przed szkodnikami.

Jednocześnie na uwagę zasługuję fakt, że liczba wymagań została zmniejszona o 15%, co ułatwia prowadzenie oceny. Dodatkowym ułatwieniem są nowe narzędzia wspierające menedżerów certyfikowanych jednostkach.

Wdrożono 13 nowych wymagań audytowych i kilka drobnych zmian w istniejących, takich jak:

 • kultura bezpieczeństwa żywności,
 • zarządzenie i zaangażowanie,
 • ciągłe doskonalenie,
 • obowiązek informowania jednostki certyfikującej w przypadku istotnych zmian mających wpływ na zdolność firmy do spełnienia wymagań certyfikacyjnych,
 • posiadanie zgody klienta na przekazywanie części procesów na zewnątrz (outsourcing),
 • przedsiębiorstwo powinno mieć udokumentowaną umowę z firmą, z którą współpracuje na zasadach outsourcingu,
 • dostawcy procesów na zewnątrz muszą być zatwierdzeni certyfikat IFS lub inny uznawany certyfikat lub audyt dostawcy,
 • dokumentacja z czyszczenia i dezynfekcji, 
 • stopień i ryzyko zanieczyszczenia fizycznego,
 • standard pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych w zakresie zasłon z tworzywa sztucznego, oddzielającego pomieszczenia,
 • wykluczenie lub ograniczenie użycia szkła lub kruchego materiału w obszarach, w których przetwarzany jest surowiec, półprodukt oraz wyrób gotowy
 • monitorowanie i kontrola szkodników,
 • odpowiedzialność za ocenę podatności na zagrożenia związane z oszustwami żywnościowymi i plan ograniczania ryzyka ,
 • badanie skuteczności planu ochrony żywności i powiązanych środków kontroli w planie audytu wewnętrznego i inspekcji.

żywność

Wdrożenie IFS 7 

Certyfikacja według nowego standardu IFS 7 jest możliwa do przeprowadzenia od marca 2021 r., a standard jest już obowiązkowy od lipca 2021 r. Jednakże 7 wersja wciąż wymaga poprawek, gdyż nie do końca spełniają one cele bezpieczeństwa i jakości żywności.

IFS 7 wciąż wymaga poprawy w zakresie m.in. w zakresie współpracy z sektorami spożywczymi i rolniczymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wzmocnienie standardów bezpieczeństwa od produkujących towary lub przekazujących produkty pochodzenia roślinnego powinny być jeszcze bardziej wzmocnione. 

Reply