Gdzie i w jakich dziedzinach przemysłu wykorzystuje się dynamometr elektroniczny

Dynamometr, a inaczej siłomierz czy miernik siły, to urządzenie służące pomiarowi wartości działającej siły. Zasada jego stosowania najczęściej dotyczy prawa Hooke’a. A na czym konkretnie wspomniane prawo polega?

Na czym polega prawo Hooke’a?

Prawo Hooke’a, to prawo mechaniki, które mówi, że odkształcenie danego elementu sprężystego jest proporcjonalne do wartości działającej na niego siły. Prawo określa więc zależność odkształcenia od naprężenia. W praktyce stosowane jest ono do określenia siły potrzebnej do konkretnego odkształcenia. Dzięki niemu można na przykład zaprojektować konstrukcje wyginające się i wydłużające pod wpływem sił zewnętrznych.

Gdzie i w jakich dziedzinach przemysłu wykorzystuje się dynamometr elektroniczny?

Główną częścią siłomierzy są oczywiście sprężyny, które wydłużają się pod wpływem działających na nie sił zewnętrznych. Obok nich zamocowane są również podziałki wycechowane w niutonach.

Dynamometry stosowane są w wielu dziedzinach. W medycynie wykorzystuje się je w rehabilitacji kończyn oraz rehabilitacji pacjentów po udarach. W lecznictwie siłomierze pozwalają bowiem ustawić docelowy opór, jaki pacjent z danym schorzeniem powinien uzyskać przy każdym skurczu jego mięśni. Dynamometr liczy wtedy ilość skurczy i przeciętny, największy uścisk pacjenta.

W pozostałych dziedzinach dynamometry także znajdują cały szereg zastosowań. Na przykład w technice służą pomiarowi sił, w domach korzystamy z nich za pomocą wag sprężynowych. W geodezji mierzą siły naciągu taśm stalowych przy mierzeniu odległości, a w antropometrii służą pomiarowi sił mięśni dłoni.

Stomatolodzy siłomierze wykorzystują do badania siły nacisku na miazgę zębową. Pozwala im to stwierdzić czy konieczne jest wypełnienie. Większe urządzenia stosowane w przemyśle i transporcie również można znaleźć. W ich przypadku stosuje się już jednak nazewnictwo – siłomierzy użytkowych. Są to większe dynamometry cyfrowe, które służą badaniom w firmach transportowych wykonywanym przez instytucje kontrolne.

dynamometr w wadze

Często bywa tak, że korzystając z siłomierza, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na przykład w domu podczas używania wspomnianych wag wyposażonych w sprężynę. Ważąc potrzebne nam produkty spożywcze, to dzięki siłomierzowi jesteśmy w stanie odmierzyć prawidłową porcję mąki czy cukru. Siedząc na fotelu dentystycznym również nie mamy świadomości, że urządzenie jest w użyciu.

Rodzaje dynamometrów

Ze względu na różne potrzeby klientów, firmy produkujące aparaturę pomiarową oferują konkretne typy siłomierzy. Jedne z nich służą pomiarowi sił rozciągających, inne sił ściskających. Pewne rodzaje ładowane są za pomocą akumulatorów, a inne działają dzięki bateriom.

I tak, firma Spais oferuje na przykład siłomierz FT-5581, który przeznaczony jest do pomiaru sił rozciągających, a w szczególności do pomiaru naciągu lin. Przy tym urządzeniu mamy do czynienia z zasilaniem bateryjnym, które zapewnia użycie siłomierza jako urządzenia stacjonarnego, ale i przenośnego.

Innym typem siłomierza w katalogu firmy, jest choćby siłomierz zawiesiowy FT-5973R, który składa się z czujnika i miernika. Zmierzona dzięki niemu wartość siły wyświetlana jest na cyfrowym alfanumerycznym wyświetlaczu. Działanie urządzenia możliwe jest  dzięki zewnętrznej ładowarce, która ładuje jego akumulator.

Kolejnym przykładem jest siłomierz kontrolny FT-6994-200, który służy do pomiarów statycznych sił rozciągających. Jego zastosowanie to przede wszystkim wzorcowanie i sprawdzanie siłomierzy użytkowych czy sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych.

I choć cały katalog, to pewnie kilkadziesiąt kolejnych przykładów siłomierzy, wszystkie one to jednak urządzenia w gruncie rzeczy służące temu samemu – pomocy przy pomiarze wartości działającej siły.

sprężyna od siłomierza

Decydując się na zakup siłomierza

Szukając odpowiednich dla siebie urządzeń najlepiej porozmawiać z profesjonalistami w branży, którzy doradzą i skonsultują z nami możliwe rozwiązanie. Firma Spais zapewnia klientom nie tylko szybkość działania, ale również pomoc na każdym etapie realizacji zadania. Zlecając usługi w zakresie projektowania i budowy urządzeń powinniśmy być bowiem pewni swego wyboru, ale również jakości oferowanych nam urządzeń.

Katalog firmy, oprócz wspomnianych siłomierzy obejmuje również czujniki i przetworniki siły i masy, układy pomiarowe i mierniki, czujniki i przetworniki ciśnienia oraz czujniki i przetworniki poziomu. Oferta Spais obejmuje więc wszystko to, co wśród aparatury pomiarowej można poszukiwać.