Wymagania dotyczące bram przeciwpożarowych

Bramy i drzwi przeciwpożarowe stosowane w obiektach przemysłowych, zakładach produkcyjnych i budynkach użytku publicznego powinny spełniać szereg specyficznych wymagań dopuszczających je do użytku jako element dróg ewakuacyjnych. Jako że ich głównym zadaniem będzie odcinanie pożaru przed rozprzestrzenianiem się na dalsze części budynku, bramy te muszą być wykonane z odpowiednich ognioodpornych materiałów zdolnych zatrzymać ogień i dym i pozwolić na bezpieczną ewakuację osób przebywających w obiekcie. Jakie wymagania dotyczące bram przeciwpożarowych powinny być bezwzględnie spełnione?

Bramy przeciwpożarowe według prawa budowlanego

Wytyczne i informacje dotyczące funkcjonowania i wytrzymałości bram przeciwpożarowych określa przede wszystkim prawo budowlane, na którego podstawie konstruowane są drogi ewakuacyjne i przeciwpożarowe budynków użytkowych. Dodatkowe regulacje dla bram przeciwpożarowych przedstawia norma PN-EN 1634. Obydwa źródła wymogów dla bram nakreślają między innymi kwestię umiejscowienia bram w budynku oraz szczegółowe parametry przeciwpożarowe jakie powinien spełniać budynek przygotowywany dla konkretnego zastosowania. Bardzo ważnym w dokumentem w kontekście wymagań dla bram przeciwpożarowych jest też rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku regulujące warunki techniczne budynków i ich usytuowanie, w którego wymaganiach pojawiają się kwestie takie jak odporność pożarowa budynków, konieczność oddzielania stref pożarowych i przeciwpożarowych, efektywne wyznaczanie dróg ewakuacyjnych oraz właśnie wymagania dla bram przeciwpożarowych stanowiących ich kluczowy element.

Bramy przeciwpożarowe muszą spełniać rygorystyczne wymogi.

Specyficzne wymagania dla bram przeciwpożarowych

Jednym z ważniejszych wymagań w kontekście bram przeciwpożarowych, a jednocześnie informacją dotyczącą ich skuteczności jest stosowanie symboli oznaczających ich kategorię przeciwpożarową EI. Najniższa ze stosowanych klas, oznaczana jako EI 30, gwarantuje szczelność ogniową przez 30 minut, przy czym w każdej kolejnej kategorii przeciwpożarowej liczba występująca po symbolu EI będzie wyższa, a więc i dłuższy będzie czas, w jakim brama może zapewnić szczelność ogniową.

Jednym z ciekawszych wymagań dla bram przeciwpożarowych jest to, że nie powinny być one stosowane jako bramy użytku codziennego i w ramach zagwarantowania budynkowi największej możliwej ochrony ogniowej powinny pozostać nieustannie otwarte. W wielu przypadkach wymagania te jednak są dostosowywane do realiów działania budynków przemysłowych, gdzie bramy przeciwpożarowe posiadają wbudowany system automatycznego zamykania połączony z czujką przeciwpożarową – bramy takie zamykają się samoistnie po wykryciu pożaru w danym pomieszczeniu. Brama przeciwpożarowa nie jest wyjściem ewakuacyjnym.

Istotnym wymaganiem dla nowoczesnych bram przeciwpożarowych jest dymoszczelność, która choć nie jest podstawowym wyposażeniem każdej bramy przeciwpożarowej, dla bram stosowanych w budynkach o dużym zaludnieniu jest jak najbardziej konieczna. Wiele zgonów podczas pożarów jest wynikiem zatrucia się dymem, dlatego też zabezpieczenie budynku przed jego rozprzestrzenianiem się ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ewakuowanych. Bramy wykazujące się dymoszczelnością powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1634-3.

Zastosowanie bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe stosowane są dziś właściwie w każdym budynku wymagającym stworzenia drogi ewakuacyjnej na wypadek pożaru i ryzyka, że w budynku tym będzie znajdowało się w trakcie pożaru wiele osób. Najczęściej spotyka się więc je w różnego rodzaju obiektach przemysłowych o podwyższonym ryzyku pożarowym, budynkach użytku publicznego, obiektach handlowych i usługowych a także wszelkiego rodzaju magazynach, hurtowniach i halach produkcyjnych na których ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia spowodowane obecnością materiałów łatwopalnych jest niezwykle wysokie. Wszystkie montowane tam bramy przeciwpożarowe powinny być odpowiednio oznaczone i wyłączone z ruchu.

 

 

Reply