TIG i MIG – metody spawania metali

Produkowanie różnych wyrobów z metali i tworzenie przy ich pomocy konstrukcji wymaga stosowania specjalistycznych technik łączenia tych elementów, które będą zapewniały trwałe i wytrzymałe połączenie.

W tym celu wykorzystuje się technikę spawania w osłonach gazowych, której najpopularniejszymi rodzajami jest metoda spawania MIG oraz trochę rzadziej stosowania metoda TIG. 

Metoda MIG (Metal Inert Gas)

Jest to metoda spawania łukowego przy użyciu elektrody topliwej w osłonie gazów obojętnych. W procesie spawania tą metodą drut elektrodowy pełni funkcję spoiwa i jest on podawany w sposób ciągły. Gazy wykorzystywane w tej metodzie to wyłącznie szlachetne gazy osłonowe takie jak hel, argon oraz ich mieszanki.

Proces spawania metodą MIG polega na tym, że z uchwytu wysuwa się drut spawalniczy, który ulega stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Tak stopiony materiał drutu miesza się ze stopionym materiałem spawanym, czego wynikiem jest powstanie jeziorka spawalniczego.

Po oddaleniu łuku elektrycznego jeziorko spawalnicze krzepnie, tworząc trwałe połączenie. Podczas całego procesu przez uchwyt spawalniczy oraz dyszę gazową podawany jest stale gaz osłonowy, którego zadaniem jest ochrona roztopionego metalu przed oddziaływaniem atmosfery, a także chłodzenie uchwytu.

Napięcie doprowadzenie jest do drutu spawalniczego, za pomocą przewodu prądowego wychodzącego od źródła prądu (w tym przypadku półautomatu spawalniczego) i następnie przekazywane jest za pomocą miedzianej końcówki.

Zaletami tej metody jest niewątpliwie uniwersalność, wysoka wydajność, niskie koszty materiałów spawalniczych, dobra jakość spoiny, a także możliwość zautomatyzowania całego procesu spawania. 

Metoda TIG (Tungsten Inert Gas)

W metodzie TIG podczas lutowania używa się wolframowej elektrody nietopliwej w osłonie gazów obojętnych. Cały proces również przebiega przy użyciu łuku elektrycznego tak jak w przypadku metody MIG. Odpowiedzialny on jest za topienie powierzchni materiału spawanego. W tej metodzie spawania nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego.

Łączenie elementów spawanych może odbywać się poprzez przetopienie rowka spawalniczego. W przypadku gdy stosowany jest dodatkowy materiał, wprowadza się go ręcznie do jeziorka spawalniczego, a nie tak jak w przypadku metody MIG za pomocą uchwytu spawalniczego. Z tego powodu uchwyt w metodzie TIG w znaczny sposób różni się konstrukcją od uchwytu stosowanego w technice MIG.

Spoiwo najczęściej jest dostępne w postaci pręta o długości 1 m i średnicy dobranej do potrzeb. Największymi zaletami tej metody jest wysoka jakość i czystość spoiny, możliwość spawania cienkich blach (od około 0,5 mm) łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym oraz uniwersalność. 

Zastosowanie metod TIG i MIG

Metoda TIG stosowana jest najczęściej do spawania stali nierdzewnej i innych stali wysokostopowych, a także takich materiałów jak miedź, aluminium, nikiel, tytan, a także ich stopy. Z tego powodu metody tej używa się m.in. podczas łączenia rur i rurociągów oraz cienkich blach. Znajduje ona zastosowanie w takich dziadzinach przemysłu jak przemysł samochodowy, spożywczy, chemiczny, a nawet w lotnictwie.

Metody MIG używa się do łączenia elementów z aluminium, magnezu, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów. W przypadku spawania półautomatem (migomatem) technika ta używana jest w zdecydowanej większości gałęzi przemysłu od przemysłu ciężkiego i maszynowego obejmującego stocznie, wytwarzania konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, aż po branże remontowe oraz konserwacyjne.

Półautomaty wykorzystuje się równie często w branży samochodowej, a także w przemyśle drobnym. Są one znakomitym rozwiązaniem również w pracach hobbistycznych lub domowych.

spawanie tig

Jakie spoiwa wykorzystuje się do spawania metodą TIG i MIG?

W większości przypadków podczas spawania stosuje się materiał dodatkowy o takim samym składzie chemicznym jak spawany materiał. W niektórych sytuacjach konieczne jest użycie innego materiału, który zapewni lepsze właściwości. Często stosowanym spoiwem podczas spawania metodą TIG oraz MIG jest drut miedziany.

Jest on wykorzystywany głównie podczas spawania elementów miedzianych. Przy wyborze spoiwa dąży się do tego, aby miało ono lepsze właściwości niż materiał spawany. W metodzie TIG nie zawsze wymagane jest stosowanie spoiwa, ponieważ ta metoda umożliwia również bezpieczne łączenie dwóch elementów poprzez stopienie i złączenie ich krawędzi.

Reply