Rodzaje rękawic ochronnych

Współcześnie fabryki dobrze wiedzą, jak ważne jest przestrzeganie środków ostrożności. Różne wyspecjalizowane artykuły BHP mogą nieraz zapobiec wielu groźnym wypadkom. Rękawice ochronne to jedne z bardziej popularnych produktów. Rodzajów rękawic jest sporo, wyróżniają się różnymi cechami, pomagają odpowiednio chronić skórę dłoni i okolic.

 

Czyhające zagrożenia

Każde stanowisko pracy mimowolnie związane jest z zagrożeniami. Co stanowi to zagrożenie, zależy od charakterystyki danej fabryki. Dlatego na rynku dostępnych jest wiele rodzajów rękawic ochronnych. Rękawice takie chronić mogą nie tylko dłonie, ale również przedramię pracownika.

Konkretne stanowiska pracy rodzą określone potencjalne niebezpieczeństwa. Pracownikowi może grozić zranienie albo krzywda spowodowana toksycznymi substancjami. Wiele fabryk używa do produkcji różnych niebezpiecznych środków chemicznych, ale to nie wszystko, niebezpieczna może być także temperatura, gdy jest za wysoka lub za niska. Różnorakie zagrożenia powoduje też wilgoć, prąd elektryczny czy ogień. Aczkolwiek najpowszechniej występują zagrożenia mechaniczne, które łączą się z pracą przy różnych skomplikowanych maszynach.

Dłonie to wrażliwe miejsce, bardzo narażone na krzywdę. To tą częścią ciała pracuje się najwięcej. Niektóre niebezpieczne czynności są częścią danego stanowiska, dlatego tak ważne są możliwe do zachowania środki ostrożności. W końcu im mniej wypadków tym lepiej dla pracowników oraz dla firmy. Na rynku dostępnych jest tak wiele rodzajów rękawic, że aktualnie każda produkcja jest w stanie się właściwie zabezpieczyć.

 

Podział rękawic na grupy

Na rynku są różne rękawice ochronne, wszystkie one muszą spełniać normy. Pierwszy podział ze względu na kategorię ryzyka związanego z ich użytkowaniem wprowadziła dyrektywa 89/686/EWG. Jest to podział na trzy grupy.

Kategoria I – to rękawice przeznaczone na minimalne ryzyko. Gwarantują ochronę skóry przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, przed słabymi środkami chemicznymi oraz temperaturą do 50°C. Główną zaletą tej grypy rękawic to poprawa komfortu pracy. Stosowanie tych rękawic nie jest związane z badaniami specjalnych jednostek badawczych, co oznacza, że testy i certyfikaty mogą pochodzić od producentów.

Kategoria II – rękawice przeznaczone do średniego ryzyka. Są to rękawice odpowiednie do pracy pomiędzy klasyfikowanym stopniem niskim a wysokim. Zazwyczaj są to rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, do ogólnego użytku, odporne na przecięcie, przebicia i tarcie. Odpowiednio chronią przed niektórymi chemikaliami oraz temperaturą do 100°C. Rękawice o tej kategorii muszą spełniać określone normy.

Wymagane są niezależne testy, zakończone zatwierdzeniem przez Jednostkę Notyfikowaną. Rękawice posiadające zatwierdzenie posiadają znak CE, bez tego oznaczenie nie mogą być sprzedawane. Wyniki testu wraz z piktogramem muszą znajdować się na rękawicy, opakowaniu i w instrukcji obsługi. Tylko spełnienie tych warunków oznacza pewność jakości kategorii II, tak samo jest z kategorią III.

Kategoria III – są to rękawice przeznaczone do wysokiego ryzyka. Chronią przed poważnymi urazami, a nawet zagrożeniem dla życia. Używane w przypadkach potencjalnych nieodwracalnych szkód. Wysokie ryzyko stanowi m.in. promieniowanie, wysokie napięcie, agresywne chemikalia, skrajne temperatury. Rękawice te tak jak w przypadku kategorii II, muszą być testowane i potwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. To nie wszystko, system zapewnienia jakości producenta, musi być sprawdzany niezależnie. Numer obok znaku CE oznacza organ, który przeprowadzał tę ocenę.

Istnieje także podział rękawic ze względu na rodzaj zagrożenia. Dostępne są rękawice chroniące przed: zagrożeniami mechanicznymi (antyprzepięciowe metalowe i kevlarowe), zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi, wysoką temperaturą (spawalnicze), niską temperaturą (kriogeniczne), elektrycznością (elektroizolacyjne, antystatyczne), a także rękawice antywibracyjne i przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem.