Norma ISO/TS 16949 – które firmy powinny ją wdrożyć?

Norma ISO/TS 16949 jest kluczowym standardem dla firm działających w branży motoryzacyjnej. Jest to certyfikat, który potwierdza zdolność przedsiębiorstwa do dostarczania części i związanych z nimi usług spełniających wysokie wymagania klientów i międzynarodowych standardów jakości. W artykule przedstawiamy, na czym polega ta norma, jakie stawia wymagania i jakie korzyści niesie ze sobą jej wdrożenie.

Czym jest norma ISO/TS 16949?

ISO/TS 16949 to międzynarodowy standard jakości dla branży motoryzacyjnej, który został opracowany przez Międzynarodową Organizację Motoryzacyjną (IATF) we współpracy z ISO (Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną). Jest to norma techniczna zawierająca specyficzne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, które są niezbędne w procesie produkcji oraz montażu części samochodowych.

Norma ISO/TS 16949 charakteryzuje się szczególnym naciskiem na ciągłe doskonalenie, zapobieganie wadom oraz redukcję zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Norma ta zawiera szczegółowe wymagania dla projektowania i rozwoju produktu, produkcji, instalacji oraz serwisowania produktów związanych z motoryzacją.

moto

Co obejmuje norma ISO/TS 16949?

Standard ISO/TS 16949 dotyczy wszystkich aspektów systemu zarządzania jakością od projektowania i rozwoju, przez produkcję, aż po montaż końcowy produktów motoryzacyjnych. Norma ta ma zastosowanie zarówno do producentów części zamiennych, jak i do producentów oryginalnego wyposażenia (OEM).

Wymagania normy ISO/TS 16949 skupiają się na:

 • doskonaleniu jakości,
 • zwiększeniu satysfakcji klientów,
 • zapewnieniu spójności produktów i usług,
 • zapobieganiu błędom i ich eliminacji,
 • zarządzaniu ryzykiem i analizie błędów,
 • efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Jak przebiega certyfikacja ISO/TS 16949?

Proces certyfikacji zgodnie z ISO/TS 16949 obejmuje kilka etapów:

 1. Przygotowanie wewnętrzne, które może obejmować szkolenia, konsultacje oraz wdrożenie niezbędnych procesów i procedur.
 2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 3. Wybór akredytowanej jednostki certyfikującej.
 4. Audyt certyfikacyjny, który jest przeprowadzany przez zewnętrzną jednostkę, oceniającą zgodność z wymaganiami normy.
 5. Otrzymanie certyfikatu po pomyślnym zakończeniu audytu i wprowadzeniu ewentualnych korekt.

Jakie są korzyści z uzyskania certyfikacji ISO/TS 16949?

Certyfikacja ISO/TS 16949 przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Poprawę jakości produktów i procesów,
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku motoryzacyjnym,
 • Lepszą współpracę z globalnymi producentami samochodów,
 • Większe zaufanie klientów i zwiększenie satysfakcji klienta,
 • Optymalizację kosztów poprzez efektywniejsze zarządzanie procesami.

Jakie firmy powinny wdrożyć normę ISO/TS 16949?

Normę ISO/TS 16949 powinny wdrożyć wszystkie firmy działające w branży motoryzacyjnej, które pragną dostarczać produkty o wysokiej jakości i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Dotyczy to zarówno producentów OEM, jak i dostawców na różnych poziomach łańcucha dostaw – od producentów surowców po producentów gotowych komponentów.

Wdrożenie normy ISO/TS 16949 jest zatem kluczowe dla każdej firmy, która chce być uznanym graczem w przemyśle motoryzacyjnym, zapewniającym najwyższą jakość swoich produktów i usług.

Reply