Na czym polega paszportyzacja?

Pojęcie „paszportyzacja” może kojarzyć się z dokumentem tożsamości wydawanym przez uprawniony organ państwa, który upoważnia do przekraczanie jego granic. Skojarzenie to jest poniekąd słuszne, gdyż paszporty służą swego rodzaju ewidencji obywateli, natomiast paszportyzacja w znaczeniu środowiska sieciowego dotyczy inwentaryzacji zasobów majątku sieciowego. Jest to zbiór informacji o każdym z elementów sieci wraz z zapisami o jego parametrach, wszystkich danych technicznych oraz miejscu zajmowanym w hierarchii struktur ogółu.

Co istotne paszportyzacja może dotyczyć zarówno sieci, jak i instalacji lub urządzeń. Jest ona procesem tworzenia wirtualnych baz danych, które w jednym miejscu zbierają, gromadzą i przechowują wszystkie niezbędne informacje.

Etapy przebiegu paszportyzacji

Tak jak każdy proces twórczy paszportyzacja wymaga odpowiedniego przygotowania. Należy rozpocząć ją od stworzenia lub weryfikacji list urządzeń znajdujących się w danym miejscu. Następnie trzeba przejrzeć i sprawdzić wszelką dostępną dokumentację, dotyczącą sprzętów znajdujących się na stanie.

Kiedy zostanie zakończony etap kontrolny należy przystąpić do przekształcenia przygotowanego opisu rozkładu na obiekt fizyczny. Chodzi o wprowadzenie wszystkich zewidencjonowanych urządzeń do systemu wraz z dołączoną do nich dokumentacją. Następnie nadać im zestawy regulacyjne stanowiące algorytmy.

Kolejnym, kluczowym krokiem jest tytułowa paszportyzacja urządzeń. Następuje ona poprzez sparowanie systemu z nadanymi kodami QR. Przy tym etapie należy bezwzględnie pamiętać o umieszczeniu ich w widocznych miejscach na urządzeniach, a także na przygotowanych wcześniej rzutach graficznych w systemie.

Paszportyzacja

Po zakończeniu tych czynności następują prace nad udzieleniem dostępu właściwym osobom. Ważne jest również określenie zakresów odpowiedzialności użytkowników i ekip serwisowych. Chociaż etap ten zamyka tworzenie paszportyzacji, nie kończy to zadań firmy przeprowadzającej cały proces. Specjaliści, którzy odpowiedzialni za system, zajmują się następnie nadzorem nad nim, a także zapewniają wsparcie techniczne dla jego użytkowników.

Zalety tworzenia systemów paszportyzacji

Systemy paszportyzacji bez wątpienia usprawniają funkcjonowanie firmy, głównie dlatego, że ułatwiają one dostęp do informacji. Są one gromadzone w jednym miejscu i udostępniane wszystkim tym, którzy ich potrzebują. Pracownicy nie będą już musieli spędzać cennego czasu pracy na poszukiwaniu wszystkich niezbędnych danych, gdyż znajdą je w jednym miejscu. Korzystny jest także sam sposób prezentowania informacji, która to jest dostarczana pod wieloma postaciami np. na mapie lub jako zbiór.

System paszportyzacji dostarcza informacji o każdym elemencie sieci i wszystkich jego atrybutach. Sprawia to, że jest on użyteczny, a nawet niezbędny do pracy dla wielu działów firm – od osób związanych z magazynowaniem, poprzez dystrybucję a na marketingowcach i dziale sprzedaży kończąc.

Jednolita forma opisu zapewni całkowitą czytelność dla użytkownika, niezależnie od czasu powstania infrastruktury lub wprowadzenia do niej nowych elementów. Identyczny postać zbiorów pozwoli również na sprawną weryfikację czy dostępne są wszystkie potrzebne fragmenty danych.

W przypadku dużych zasobów łatwo jest przeoczyć niektóre elementy i pozostawić je niewykorzystanymi. Dzięki paszportyzacji istnieje możliwość przenoszenia elementów do innych, bardziej potrzebujących ich miejsc i działów. Jest to skuteczny sposób na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia strat.

Paszportyzacja

Decydując się na zastosowanie systemu paszportyzacji należy zwrócić uwagę na korzyści, które niesie on ze sobą. Będą to m.in.:

  • niższe koszty inwestycji,
  • usprawnienie procesu sprzedaży,
  • szybsze przygotowanie projektów rozbudowy sieci,
  • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
  • zmniejszenie czasu pracy osób odpowiedzialnych za utrzymanie sieci,
  • lepszy nadzór.

Zakup systemu paszportyzacji i przystosowanie go do spersonalizowanych potrzeb firmy nie zajmie zbyt dużo czasu i nie jest stosunkowo drogie. Jednak proces wprowadzenia i uzupełnienia wszystkich niezbędnych danych jest dużym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Bez względu na skalę działania firmy specjalizującej się w tym zakresie.

Podczas podejmowania decyzji o wprowadzeniu systemu paszportyzacji należy pamiętać o kosztach, które mogą być związane z czasem wprowadzania danych. Nie należy jednak zapominać o tym, że nawet jeśli wiążą się one z początkowym poniesieniem kosztów, to jednak później przełożą się na lepszą, bardziej wydajną pracę, przynoszącą korzyści i oszczędności. Inwestycja w program do paszportyzacji jest trafna. Im szybciej się ją rozpocznie tym więcej czasu, pieniędzy i błędów będzie można uniknąć.

Reply