MES – systemy zarządzania produkcją

MES, z angielskiego Manufacturing Execution System to stosowane przez wiele firm i przedsiębiorstw systemy informatyczne, których celem jest skuteczne zbieranie informacji o funkcjonowaniu produkcji oraz jej skuteczne optymalizowanie na podstawie otrzymywanej informacji zwrotnej. Aby produkcja miała szansę działać z maksymalną wydajnością, w pełni ekonomicznie i z szansą na ciągły rozwój firmy, przywiązywanie wagi do optymalizacji produkcji staje się jednym z kluczowych zadań nowoczesnych przedsiębiorstw. Czym jednak w praktyce są systemy MES, jakie są cele ich stosowania i jakie obszary działania firmy można z ich pomocą usprawnić?

Czym są systemy zarządzania produkcją MES?

W skład systemu zarządzania produkcją budowanego na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa mogą wchodzić zarówno systemy informatyczne, nowe technologie i oprogramowania sterujące, jak i urządzenia automatyzujące działania na linii produkcyjnej w celu ich obserwacji i optymalizacji. W zależności od wymagań danej branży, charakterystyki jej działania, a także specyficznych dla firmy działań i kierunków rozwoju, systemy zarządzania produkcją mogą skupiać się na różnych aspektach funkcjonowania produkcji i ułatwiać zarządzanie nimi.

Najważniejsze cele stosowania systemów MES

Optymalizacja produkcji poprzez wdrożenie systemów zarządzania produkcją MES skupia się na czterech głównych obszarach działania: standaryzacji, organizacji, automatyzacji oraz integracji działań. W ramach każdego z punktów zmiany realizowane są miejscowo, w obrębie konkretnych zadań, jak i globalnie, w przekroju całej produkcji i współpracy jej poszczególnych etapów między sobą.

Korzyści z wdrożenia systemów zarządzania produkcją można dostrzec zarówno tam, gdzie brak skutecznej organizacji i optymalizacji działań był dotychczas bardzo widoczny, jak i w ramach dalszego doskonalenia działań firm, które wprowadzały wcześniej zmiany w kierunku optymalizacji i chcą jeszcze lepiej wykorzystać swoje możliwości produkcyjne.

Dzięki wdrożeniu systemu MES w firmie, bez względu na branżę, w której działa czy wielkość prowadzonej produkcji, możliwe jest szybkie uzyskanie informacji zwrotnej na temat poziomu wydajności produkcji, obszarów wymagających natychmiastowej interwencji i wsparcia, a także działań, jakie mogą znacząco poprawić efektywność i wartość produkcji. W efekcie firma ma możliwość podejmowania reakcji na zmieniający się rynek w czasie rzeczywistym i dostosowywania się do rosnących wymagań konsumentów, własnej strategii rozwoju oraz nieprzewidzianych wydarzeń ekonomicznych, bez utraty pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym i zaniedbywania wydajności pracy na rzecz podejmowanych prób rozwoju.

Jakie obszary można usprawnić z pomocą MES?

Systemy klasy MES skupiają się na optymalizacji i zarządzaniu produkcją, ale w praktyce dotyczą pracy w wielu mniejszych obszarach mających bezpośredni wpływ na ostateczną wydajność produkcji. Obszary, które mogą zostać udoskonalone przez wprowadzenie systemu zarządzania produkcją MES to m.in. wykonywanie produkcji, wydajność, śledzenie produkcji, zarządzanie jakością, gromadzenie danych, zarządzanie dokumentacją i zasobami, planowanie produkcji oraz podział zadań. Działania w obrębie poszczególnych obszarów są prowadzone odrębnie, a firma w ramach wdrażania systemu MES może poświęcić im tak wiele uwagi, ile konieczne, by ostatecznie dotrzeć do poziomu w którym wszystkie mogą współpracować ze sobą spójnie, poprawiając ogólny wynik wydajności i kontroli produkcji.

Systemy zarządzania produkcją MES dają niepowtarzalną okazję do całościowej obserwacji przedsiębiorstwa i wdrażania zmian w poszczególnych obszarach jego działania tak, by cały proces produkcyjny odbywał się zgodnie z postawionymi przez firmę celami, w sposób zrównoważony i wydajny. Odpowiednia standaryzacja, organizacja, automatyzacja i integracja działań w poszczególnych obszarach daje szansę zbudowania solidnych podstaw, na których budowany jest sukces współczesnych przedsiębiorstw.

Reply