Kiedy należy przeprowadzić wymianę zbiornika LPG

Autogaz stał się jednym z popularniejszych na przestrzeni ostatnich lat sposobów zasilania pojazdów. Jego wydajność i cena są dla wielu kierowców znacznie korzystniejsze, niż tradycyjna benzyna, przez co nie przeszkadzają im nawet koszty utrzymania instalacji LPG w formie. Szczególną uwagę w tego typu pojazdach należy bowiem poświęcać zbiornikom LPG, które bez odpowiedniej legalizacji i zgodności z homologacją całej instalacji nie mogą zostać dopuszczone do użytku. Zbiorniki można legalizować, czyli odnawiać ich dopuszczalność, jednak w niektórych sytuacjach konieczna możę okazać się ich całkowita wymiana. Kiedy należy przeprowadzić wymianę zbiornika LPG?

Wymiana zbiornika LPG ze względu na zużycie

Zbiorniki LPG montowane w samochodach mają określony „termin ważności”, czyli tak zwaną homologację. Czas ten wynosi 10 lat od daty produkcji zbiornika wybitej na przeznaczonej w tym celu tabliczce zbiornika oraz w jego „paszporcie”. Po upłynięciu okresu dopuszczenia zbiornika do eksploatacji właściciel pojazdu jest zobowiązany do zgłoszenia go do badania stanu technicznego i legalizacji przez inspektora TDT lub do wymiany. Zwykle użytkownicy autogazu decydują się na opcję legalizacji, gdyż jest ona nieco tańsza, a 10-letni zbiornik jest zwykle sprawny na tyle, by być dalej użytkowany. Podczas badania technicznego w celu legalizacji inspektor TDT określa nowy okres dopuszczenia zbiornika do użytku, który tym razem nie musi wynosić już 10 lat. Łączna, maksymalna żywotność zbiorników LPG wynosi 20 lat – po ich upływie zbiornik należy bezwzględnie wymienić. Jak tego dokonać?

Wymiana zbiornika LPG może okazać się dość skomplikowaną procedurą, dlatego najbezpieczniej będzie zlecić ją właściwym, uprawnionym do montażu instalacji gazowych serwisom. Podstawowym wymogiem, jakie musi spełniać nowy zbiornik jest to, by nie był on wcześniej używany, gdyż opcję tą wykluczają przepisy na podstawie ustaw o ruchu drogowym. Co więcej, nowy zbiornik musi być kompatybilny z istniejącą w samochodzie instalacją, a więc również ze „świadectwem homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem”. Zbiorniki LPG różnią się między sobą, a wraz z postępem technologii i przemysłu samochodowego, ich wymagania i możliwości techniczne często się zmieniają. Nie wystarczy więc kierować się rozmiarem fizycznym zbiornika i jego pojemnością – pełna zgodność z homologacją całej instalacji jest obowiązkiem, którego należy bezwzględnie przestrzegać.

Wymiana zbiornika LPG po kolizji lub wypadku

W przypadku uczestniczenia samochodu w wypadku lub pojazdu, który uległ awarii, zbiornik LPG powinien zostać wymontowany i oddany do badania doraźnego wykonywanego przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego. W przypadku autogazu należy bowiem mieć pewność, iż zbiornik nie uległ żadnemu uszkodzeniu i nie stwarza bezpośredniego niebezpieczeństwa podczas użytkowania pojazdu. Do dalszej eksploatacji mogą być dopuszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych oraz przeszły pozytywnie badania przeprowadzone przez TDT. Warunki te opisane są odpowiednimi przepisami ustawy o dozorze technicznym pojazdów, a więc za ich nieprzestrzeganie należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Co więcej, przepisy dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie pojazdów, które uczestniczyły w wypadku drogowym i w wyniku którego zostały uszkodzone kluczowe elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy obligują diagnostę do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego sprawność zainstalowanego zbiornika LPG. Dokument ten wydawany jest przez TDT, a jego brak uniemożliwia przeprowadzenie badania technicznego z wynikiem pozytywnym. Warto również dodać, że jeśli pojazd uległ kolizji i nie nosi znamion uszkodzeń z zewnątrz, w dalszym ciągu nie musi oznaczać to pełnej sprawności zbiornika LPG. Choć nie istnieją przepisy szczegółowo określające takie przypadki, dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest oddać zbiornik do odpowiedniego badania technicznego.